Konkurs za dodelu sredstava udruženjima građana iz Kučeva

Kučevo

Društvo

Konkurs za dodelu sredstava udruženjima građana iz Kučeva

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Raspisan javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Kučevo za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana sa sedištem na teritoriji ove opštine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana sa programima od javnog interesa u  sledećim oblastima: boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci, zaštita izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoć starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, podsticanja obrazovanja, nauke i kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede i narodnog stvaralaštva, održivog razvoja, zaštite potrošača, razvoja i negovanja međudržavne saradnje, unapređenja i razvoja sporta, zaštite životinja, borbe protiv korupcije, negovanja istorijskih tekovina, razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva, aktivnosti penzionerskih organizacija, humanitarnih i ostalih programa u kojima organizacije i udruženja isključivo i neposredno slede javne interese.

Prioritet za dodelu sredstava imaće udruženja i organizacije koja raspolažu odgovarajućim kapacitetima za realizaciju programa, udruženja koja imaju veći broj članova, oni koji svoje programe rada usmeravaju ka većem broju korisnika, oni koji mogu da obezbede rezultate u odnosu na predložene troškove, udruženja koja beleže uspešnost u realizaciji programa, zatim oni koji rade na postizanju društvene solidarnosti i udruženja koja svoje programske i projektne aktivnosti baziraju na usvojenim strateškim dokumentima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Predsednik opštine na osnovu predloga Komisije donosi odluku o izboru programa rada udruženja građana, koja se finansiraju iz budžeta u roku od sedam dana od dana prijema predloga.

Rok za podnošenje prijava je 25. mart.

Detaljnije pročitajte OVDE.

To Top