Veliko Gradište stipendira 13 studenata

Veliko Gradište

Društvo

Veliko Gradište stipendira 13 studenata

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Opštinsko veće Velikog Gradišta objavilo je konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2020/2021. godinu. Ukupno će se stipendirati 13 studenata.

Po jedna stipendija obezbeđena je za studente sa Prirodno-matematičkog fakulteta ili Biološkog fakulteta sa studijskog programa biologija, Matematičkog fakulteta ili Prirodno-matematičkog fakulteta sa studijskog programa matematika i informatike i računarstva, Filološkog ili Filozofskog fakulteta na modulu za nemački jezik i jedna stipendija za studenta na modulu za srpski jezik.

Stipendiran će biti i jedan student sa Građevinskog fakulteta sa smera građevinarstva, kao i student Fakulteta fizičke hemije, student sa Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija sa programa javne uprave i jedan student sa invaliditetom bez obzira na vrstu fakulteta ili visoke škole.

Takođe će biti stipendirana i četiri redovna studenta iz osetljivih društvenih grupa bez obzira na vrstu upisanog fakulteta ili visoke škole koji prvi put upisuju zimski semestar godine koju studiraju sa područja opštine Veliko Gradište.

Po završetku studija stipendista je dužan da prihvati zapošljavanje na području opštine Veliko Gradište, ukoliko postoji slobodno radno mesto, najmanje onoliko godina koliko je koristio stipendiju. Krajnji rok za prijavljivanje na konkurs je 29.oktobar.

Detaljnije pročitajte OVDE.

To Top