Kostolac će dobiti zatvoreni bazen?

Kostolac

Društvo

Kostolac će dobiti zatvoreni bazen?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska opština Kostolac raspisala je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena.

U cilju poboljšanja uslova korišćenja i podizanja kvaliteta, kao i konfora, potrebno je projektovati izgradnju novog zatvorenog bazena u okviru sportskog kompleksa, na kp. br. 1603/1. KO Kostolac grad. Osnovni cilj izrade idejnog rešenja jeste definisanje ključnih elementa i faktora, kao što su pozicija objekta u prostoru, dimenzije objekta, veličine, namena i raspored prostorija objekta, konstruktivni sistem, kao i primena materijala, navodi se u dokumentaciji.

Objekat treba da sadrži dvoranu za zatvoreni bazen – jedan dubine dva metra dimenzija 15x25 m,  i drugi dubine 0.8 metara dimenzija 5x8 m, ulaz sa holom, žensku i mušku garderobu sa tuševima i sanitarnim čvorom, garderobu sa tuševima i sanitarnim čvorom za spoljne korisnike bazena, tehničke prostorije (prostoriju za grejanje, prostorija za mašinske instalacije bazena, ostavu za rekvizite...), ambulantu, odnosno prostoriju za hitnu sanaciju sportskih povreda, i plažu uz objekat sa ležaljkama i suncobranima za korišćenje bazena u letnjem periodu.

Prilikom izrade idejnog rešenja potrebno je predvideti adekvatno zagrevanje prostorija, naznačeno je u dokumentaciji.

Koliko će koštati izrada urbanističkog projekta nije poznato u ovom trenutku jer nije istaknuta procenjena vrednost javne nabavke.

Rok za izradu urbanističkog projekta je 90 dana. Rok teče od dostave potrebne dokumentacije od strane naručioca izvršiocu usluge.

To Top