KRAJ KVARTALA: Lokalna poreska administracija radiće u subotu

Požarevac

Info

KRAJ KVARTALA: Lokalna poreska administracija radiće u subotu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Plaćanje poreza moguće i u subotu.

Lokalna poreska administracija u Požarevcu radiće sa strankama u subotu, 14. maja, u periodu od 8 do 12 sati, zbog kraja drugog kvartala.

Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 16. maja. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 11,5% na godišnjem nivou.

To Top