Mali odziv Požarevljana za učešće u kreiranju nacrta budžeta

Požarevac

Društvo

Mali odziv Požarevljana za učešće u kreiranju nacrta budžeta

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca sačinilo je izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi nacrta budžeta grada za 2021. godinu.

Do 15. decembra, kada je okončana javna rasprava, pristigle su tri sugestije i primedbe, dve od fizičkih lica i jednu je uputio lokalni odbor  „Stranka slobode i pravde“.

Izmeštanje lokacije za vašar iz ulice Lole Ribara, bila je jedna od sugestija koju je dala jedna Požarevljanka. Podsetila je da je 6. marta ove godine grupa građana iz ove ulice uputila zahtev Gradskoj upravi  i upoznala rukovodstvo grada sa problemima koji nastaju kada se ova manifestacija održava. Izradom plana detaljne regulacijie,  što je u toku, naći će se nova lokacija za vašar. Primedba na nacrt budžeta se odnosi na nemogućnost da se vidi da li su sredstva za ovu namenu opredeljena.

Jedan Požarevljanin je sugerisao da je potrebno asfaltiranje ulice Radovana Dragovića u Požarevcu. Navodi da je u poslednje četiri godine bilo radova na fekalnoj kanalizaciji i delimične zamene azbestnog cevovoda, te da ulica nakon radova nije vraćena u pređašnje stanje. Ovaj građanin navodi da ima saznanja da projekat asflatiranja ulice postoji i apeluje da ovo investiciono ulaganje bude uključeno u konačan predlog budžeta za javne investicije za 2021. godinu.

„Stranka slobode i pravde“ navodi da je nacrt budžeta netransparentan i to u delu planiranja rashoda i izdataka, jer su uopšteno i načelno prikazani, tako da prosečan građanin ne može znati na koji način i za koje namene će se raspoređena sredstva utrošiti. Primećuju da se iz strukture rashoda i izdataka ne može zaključiti koje će se mere protiv kovida 19 finansirati iz gradskog budžeta, iako je preporuka Ministarstva finansija da se nacrtom odluke o budžetu uključi finansiranje svih mera iz nadležnosti lokalne samouprave u tu svrhu.

Dalje, zameraju što se za godišnje programe sportskih organizacija, udruženja i saveza izdvaja 92 miliona dinara,a deca i dalje plaćaju članarine, klubovi koji dobijaju najviše novca ne ostvaruju zapažene rezultate. Smatraju da je 28 miliona dinara za poljoprivredu neprimereno malo, kao i za poklon pakete za đake prvake –  milion dinara.

U nacrtu budžeta nigde nisu opredeljena sredstva za konkretne modele pomoći privredi na području grada radi ublažavanja ekonomskih posledica pandemije, sugerišu iz SSP, te da je nejasno kojim će privatnim preduzećima biti opredeljene subvencije u iznosu od 25 miliona dinara i da li će svi imati mogućnost da apliciraju. Takođe se u nacrtu ne navodi za koju namenu i kojim će javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama biti opredeljene subvencije u iznosu od  oko 34 miliona dinara,  što opet ukazuje na odsustvo principa javnosti, zameraju iz ove stranke.

U periodu od izrade nacrta do izrade konačnog predloga odluke o budžetu grada Požarevca za 2021. godinu, gradsko veće će razmatrati pristigle sugestije i primedbe.

To Top