Završene javne rasprave o budžetu i investicijama, ima primedbi i predloga

Požarevac

Društvo

Završene javne rasprave o budžetu i investicijama, ima primedbi i predloga

Foto: A. Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Zaključene su dve javne rasprave i to za Nacrt budžeta grada Požarevca za 2023. godinu i Nacrt plana javnih investicija za narednu godinu. Lokalnoj samoupravi dostavljene su primedbe, predlozi i sugestije.

Stranka slobode i pravde Požarevac je 13. decembra uputila putem mejla Gradskoj upravi niz sugestija i primedbi. Između ostalog, prva sugestija odnosila se na to da je predloženi budžet sadržajno netransparentan i da ne sadrži strukturu projektovanih tekućih budžetskih prihoda i primanja za 2023. godinu, o čemu je portal E-Braničevo ranije pisao.

SSP: PRIMEDBE I SUGESTIJE U VEZI BUDŽETA ZA 2023. GODINU

U izveštaju o sprovedenoj javnoj raspravi grad je na primedbe i sugestije SSP-a odgovorio da su nacrtom budžeta grada Požarevca za 2023. godinu date osnovne pretpostavke i smernice za pripremu odluke o budžetu. Kako navode, u kratkom prikazu nacrta predstavljena je procena prihoda i primanja i rashoda i izdataka urađena na osnovu zakonske regulative koja reguliše ovu oblast, na osnovu trenda ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i primanja u ranijim  godinama, kao i na osnovu procenjenog fiskalnog uticaja.

,,Procena rashoda iskazana je kroz prikaz troškova za tekuće izdatke direktnih i indirektnih korisnika, sa posebno iskazanim operativnim troškovima funkcionisanja, naknadama, dotacijama, donacijama, transferima, rashodima koji se odnose na aktivnosti proširenih prava iz oblasti socijalne zaštite, subvencijama, zajedničkim troškovima funkcionisanja grada - zelenilo, javna higijena, javna rasveta, zimsko održavanje ulica, održavanje ulica i lokalnih i nekategorisanih puteva, održavanje semafora, horizontalne i vertikalne signalizacije i drugo”, navode iz Gradske uprave u ovom dokumentu.

Kako dalje piše, materijal zbog obimnosti (pojašnjenja svih vrsta rashoda i izdataka, svih prihoda i primanja, navođenje svih ulica koje će se asfaltirati u narednoj godini) nije moguće prezentovati u drugačijem obliku.  Kao što je i u kratkom prikazu naznačeno, sve dodatne, detaljnije informacije bilo je moguće dobiti u Odeljenju za budžet i finansije tokom trajanja javne rasprave.

Gradsko veće grada Požarevca sprovelo je u periodu od 6. do 13. decembra javnu raspravu o nacrtu Plana javnih investicija za 2023. godinu.

Marija Gigović iz Požarevca je 12. decembra podnela predlog da se stavka prevoz učenika u osnovnom obrazovanju uveća za iznos angažovanja još jednog autobusa na relaciji Tulba-Centar.

 Dalje navodi da je ranije saobraćao autobus na ovoj liniji, te da bi to bilo od pomoći školskoj deci, koja se sada kreću ulicom Hajduk Veljkovom, gde je trotoar prilično uzan i često su na njemu parkirani automobili. Ona smatra i da bi trebalo angažovati pauka ili saobraćajnu policiju, u cilju rešavanja ovog problema.

Pored ovoga, Gigović predlaže da se povećaju sredstva za potrebe azila za pse i mačke lutalice, ili da se povećaju sredstva za rad inspekcije koja kontroliše rad azila, jer se i dalje dešava da psi lutalice napadaju i povređuju građane.

Po programu javne rasprave, objavljenom na internet prezentaciji grada Požarevca, pored navedenih predloga nije bilo drugih pisanih predloga, sugestija, inicijativa i komentara od strane građana, udruženja, stručne i ostale javnosti.

To Top