Menja se mala matura

Braničevo

Društvo

Menja se mala matura

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Nacionalni prosvetni savet jednoglasno je usvojio predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za promenu koncepta kombinovanog testa na maloj maturi.

Promena koncepta polaganja kombinovanog testa podrazumeva da se učenici opredeljuju za jedan test iz nekog od pet predmeta – istorija, biologija, geografija, fizika ili hemija, u skladu sa svojim interesovanjima, umesto kombinovanog testa koji su polagali do sada kada su odgovarali na pitanja iz svih pet predmeta.

U narednih deset dana Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja definisaće rok u kome će se učenici osmog razreda izjašnjavati iz kog predmeta će polagati test na završnom ispitu.

To Top