Meteorološka stanica u Požarevcu do kraja aprila

Požarevac

Društvo

Meteorološka stanica u Požarevcu do kraja aprila

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Potpisan ugovor sa izvođačem radova, za dva meseca Požarevac će dobiti meteorološku stanicu.

Ugradnja, montiranje i obezbeđivanje automatske meteorološke stanice poverena je firmi Coming – Computer Engeneerind doo Beograd (Čukariaca) iz Beograda. Ugovor je potpisan 27. februara.

Ugovorena vrednost je 3.122.870,00 dinara bez PDV-a, odnosno 3.747.444,00 dinara sa PDV-om.

Rok isporuke i montaže objekta sa dodatnom opremom je 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, na lokaciji koju će naknadno odrediti naručilac, o čemu se sačinjava zapisnik o primopredaji objekta.

>>POŽAREVAC DOBIJA METEOROLOŠKU STANICU<<

To Top