NBS upozorava na prevare u vezi sa lažnim anketama

Braničevo

Društvo

NBS upozorava na prevare u vezi sa lažnim anketama

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je na učestalu pojavu lažnih anketa u ime banaka na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk, gde se građanima nudi nagrada u različitim iznosima ukoliko popune anketu i dostave određene informacije.

Kako se navodi na sajtu NBS, takve ankete kreirali su kriminalci koji se oglašavaju na lažnim profilima poslovnih banaka, pod njihovim imenom i logom.

“Njihov pravi cilj je da se od građana pribave podaci koji će kriminalcima omogućiti pristup računima preko aplikacije elektronskog i mobilnog bankarstva. Narodna banka Srbije je u prethodnim danima utvrdila lažne ankete kod kojih se od građana traži da dostave četiri poslednja broja kartice, podatke sa korisničkog naloga elektronskog ili mobilnog bankarstva, uključujući i šifru, kao i da proslede poruke koje sadrže aktivacione kodove za pristup elektronskom bankarstvu”, objašnjava NBS.

Nakon što putem ankete dobiju ove podatke, kriminalci mogu da koriste platne instrumente građana i vrše transakcije njihovim novčanim sredstvima, a građani postaju svesni prevare tek kada im stigne poruka o zaduženju računa.

“Narodna banka Srbije apeluje na građane da se vode logikom i nikako ne odaju svoje podatke drugim licima – ako njihova poslovna banka ima nameru da im uplati određena novčana sredstva, ona već poseduje podatke o njihovom broju računa u toj banci, broju kartice, kao i druge podatke. Sigurnosne šifre koje banke dostavljaju građanima za korišćenje platnih instrumenata – kartica i elektronskog odnosno mobilnog bankarstva (PIN kartice, aktivacioni kodovi, SMS poruke sa kodovima za izvršenje transakcije), kao i sigurnosni podaci koje građani nakon toga sami kreiraju (šifra za pristup nalogu elektronskog bankarstva, izmenjeni PIN kartice), poznati su isključivo vlasniku računa i građani ne bi trebalo da ih prosleđuju nikome, uključujući i lica koja se predstavljaju kao predstavnici njihove banke”, navodi NBS.

Korisnici platnih kartica ili aplikacije elektronskog odnosno mobilnog bankarstva trebalo bi da znaju da banka takve podatke nikada neće tražiti od njih putem društvenih mreža ili anketa, a posebno neće za takve informacije nuditi novčanu nagradu, upozorava NBS.

“U slučaju da ste već popunili sličnu anketu, neophodno je da se bez odlaganja javite svojoj banci i blokirate dalje korišćenje kartice ili aplikacije elektronskog odnosno mobilnog bankarstva. Nakon što ste obavestili banku o zloupotrebi, dalji rizik izvršenja transakcija prelazi na banku koja vam je izdala platni instrument”, piše na sajtu Narodne banke Srbije.

Upozoravaju da u situaciji kada korisnik platne usluge pokaže nepažnju, on snosi sve troškove, odnosno gubitke koji nastanu izvršenjem neodobrenih platnih transakcija.

To Top