Nova šansa za stambeno zbrinjavanje izbeglica i interno raseljenih lica

Požarevac

Društvo

Nova šansa za stambeno zbrinjavanje izbeglica i interno raseljenih lica

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Od Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije grad Požarevac dobio je finansijska sredstva u iznosu od 17.280.000 dinara za projekte koji se odnose na zbrinjavanje i poboljšanje uslova stanovanja izbeglih i interno raseljenih lica u 2022/2023 godini.

Grad je za ovu namenu izdvojio dodatnih 1.920.000 dinara, a  prošle nedelje raspisan je javni poziv za korisnike za sva četiri projekta, a sva  izbegla i interno raseljena lica koja su iskazala potrebe za poboljšanje uslova stanovanja mogu da apliciraju.

Sredstva su namenjena za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći za nabavku građevinskog materijala i opreme za završetak ili adaptaciju stambenog objekta. Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 3.500.000 dinara.

Pored toga, za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju, izdvojeno je 8.500.000 dinara.

Za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala i opreme, izdvojeno je ukupno 2.100.000 dinara, dok je 5.100.000 dinara opredeljeno za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti.

Na osnovu baze podataka poverenika za izbeglice, na teritoriji grada Požarevca postoji potreba za stambenim zbrinjavanjem za još 30 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, kao i za 44 izbegla lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top