Nova trafostanica u septembru (FOTO)

Kostolac

Privreda

Nova trafostanica u septembru (FOTO)

Foto: JP EPS - Ogranak

How Good Of A Friend Are You Really?

Ukupna vrednost kompletnog projekta izgradnje TS „Rudnik 4” je 750 miliona dinara, koje finansira EPS iz sopstvenih izvora.

Radovi na izgradnji trafostanice „Rudnik 4” koji su počeli krajem oktobra odvijaju se u kontinuitetu i prema predviđenoj dinamici čak i u vanrednom stanju. Stepen gotovosti prve faze radova je oko 65 odsto.

Zgrada TS Rudnik 4

Reč je o trafostanici snage 32 MVA (2x16 MVA), napona 110/6 kV, koja će snabdevati električnom energijom rudarsku mehanizaciju i opremu koja će raditi u zapadnom delu ugljenog ležišta PK „Drmno”.

Postavljanje opreme u trafo polju

Prema rečima Aleksandra Zlatkovića, projekt-menadžera za izgradnju trafopostrojenja, projekat se realizuje u dve etape. Prva faza obuhvata radove na izgradnji dalekovoda 110 kV u dužini od 2,3 kilometra od razvodnog postrojenja 110 kV TE „Kostolac B” do TS „Rudnik 4” i TS „Rudnik 4” 110/6 kV. Rok za završetak ovih radova je10 meseci od dana uvođenja izvođača radova u posao. Prema očekivanjima Zlatkovića radovi treba da se završe u roku, tokom jula ove godine.

U toku su građevinski radovi

 „Da bi se objekat pustio u rad moraće da se sačeka završetak poslova predviđenih za drugu fazu realizacije projekta koji se odnose na: izgradnju priključka, odnosno proširenje i rekonstrukciju razvodnog 110 kV postrojenja u vlasništvu EMS-AD u TE „Drmno”, projektovanje i izgradnju vazdušnog priključnog voda u dužini od 600 metara koji prolazi kroz krug Termoelektrane „Kostolac B” do razvodnog postrojenja 110 kV u TE „Drmno”. Ovo je veoma komplikovan zahvat jer se vod napona 110 kV mora provući ispod vodova 400kV postojećih blokova B1 i B2 u TE „Kostolac B“.

Radovi u trafo polju

Napomenuo bih da je u toku nabavka kablova i postrojenja napona 6 kV za napojnu mrežu iz TS „Rudnik 4” prema BTO sistemima koji će se iz nje napajati električnom energijom. Ukupna vrednost kompletnog projekta je 750 miliona dinara koje finansira EPS iz sopstvenih izvora“ - rekao je Zlatković.

Aleksandar Zlatković

Nabavku opreme za trafostanicu obavlja „Simens”. Radove na izgradnji TS izvodi „ET Južna Bačka”, a nabavku opreme i radove za dalekovod (etapa 1) vrši firma „Elektroistokizgradnja”.

Transformatori postavljeni

Projektovanje, nabavku opreme i radove za vazdušni priključni vod (etapa 2) izvode zajedno firme: „Elektroistok izgradnja” i „Elmod Inženjering”.

Zajednički posao

Proširenje irekonstrukciju RP 110 kV u TE „Kostolac B” u vlasništvu EMS-AD, zajednički rade „ET – Južna Bačka” i „Elektroistok izgradnja”.

To Top