Novca ima, ali nema ko da izgradi pristanište u Ramu

Veliko Gradište

Društvo

Novca ima, ali nema ko da izgradi pristanište u Ramu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Obustavljen postupak javne nabavke za izgradnja infrastrukture međunarodnog putničkog pristaništa u Velikom Gradištu, na lokaciji Ram.

Rok za dostavljanje ponuda bio je 7. jun, a kako nije pristigla nijedna ponuda Agencija za upravljanje lukama donela je odluku o obustavi postupka.

Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine u Velikom Gradištu je predviđeno međunarodno putničko pristanište. Tokom 2017. godine započeta je izgradnja lučke infrastrukture nabavkom plutajućeg objekta za potrebe međunarodnog putničkog pristaništa, a 2019. godine Vlada RS donela je Uredbu o utvrđivanju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u naselje Ram.

Planirano je da ovo pristanište bude izvedeno kao plutajući objekat za ukrcavanje i iskrcavanje putnika,da bude smešteno uz desnu obalu reke Dunav, neposredno uz k.p. 1950/2 K.O. Ram na kojoj je utvrđeno lučko područja međunarodnog putničkog pristaništa.

Za ovu namenu opredeljena su sredstva u iznosu od 16.666.666,00 bez PDV-a.

To Top