Novi rokovi za program „Moja prva plata“

Braničevo

Info

Novi rokovi za program „Moja prva plata“

Foto: mojaprvaplata.gov.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Imajući u vidu izuzetno veliku zainteresovanost poslodavaca i nezaposlenih mladih za učešće u programu „Moja prva plata“, procenjeno je da je u interesu svih učesnika da se definišu novi rokovi po fazama realizacije programa „Moja prva plata“.

Prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje slobodnih radnih pozicija biće realizovano u periodu od 10. oktobra do 7. novembra.

Prijavljivanje nezaposlenih mladih za učešće u programu biće realizovano u periodu od 13. novembra do 6. decembra.

Proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijaće se u periodu od 7. do 22. decembra.

Na portalu „Moja prva plata“ najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama.

Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, biće sprovedeno u periodu od 1. do 19. januara 2024. godine.

Sprovođenje programa „Moja prva plata“  takođe mora početi u navedenom roku od 1. do 19. januara 2024.

To Top