NSZ raspisala više javnih poziva za podršku dugoročno nezaposlenim licima

Požarevac

Društvo

NSZ raspisala više javnih poziva za podršku dugoročno nezaposlenim licima

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Raspisani javni pozivi za podršku dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ – IPA 2020 u 2024. godini.

 

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je juče javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ -  IPA 2020, koji se sprovode u četiri filijale – Pančevo, Požarevac, Jagodina i Prokuplje.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja.

Paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz sledeće javne pozive:

1. Javni poziv za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno nezaposlena lica uz subvenciju za zapošljavanje

2. Javni poziv za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

3. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica 

4. Javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica

Javni pozivi i neophodna dokumentacija nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u delu konkursi.

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica je otvoren do 11. marta, a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.

To Top