OBUKA ZA ROME: Karijerno vođenje i savetovanje za 30 lica

Braničevo

Događaji

OBUKA ZA ROME: Karijerno vođenje i savetovanje za 30 lica

Foto: Grad Požarevac

How Good Of A Friend Are You Really?

U okviru projekta „Razvoj romskog preduzetništva u funkciji održivog zapošljavanja Roma i Romkinja'', u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovnih grupa u Srbiji - Inicijativa za inkluziju'' faza tri, finansiranog od strane Nemačke razvojne saradnje, a koji sprovodi GIZ, počela je obuka za karijerno vođenje i savetovanje.

Obuka se organizuje za 30 polaznika iz Požarevca i Kostolca, koji su prethodno izrazili želju da ovakvu vrstu obuke pohađaju. Obuka je počela u Kostolcu 3. juna, dok je drugi dan obuke održan u Požarevcu. 

Teme koje će biti obuhvaćene su vezane za započinjanje poslovanja i neophodne korake pri otvaranju radnje. Takođe, biće reči o dostupnim izvorima finansiranja, domaćih i stranih.

Važan deo treninga biće i kako se na najbolji način predstaviti poslodavcu, ostaviti dobar utisak, kako iskoristiti vlastite potencijale i pronaći posao - kako napisati propratno pismo, kako  kvalitetno napisati radnu biografiju i kako se obratiti poslodavcu i uspostaviti dobru komunikaciju.

Jedan bitan deo obuke se odnosi na samoefikasnost i ima za cilj da poboljša veštine i kompetencije korisnika na tržištu rada. Trening pruža aktivan pristup u planiranju karijere i utiče na povećanje motivacije i veština za aktivno traženje posla. Namenjen je osobama koje duže čekaju posao.

Polaznicima će biti približen koncept preduzetništva, zatim, ukoliko postoji zainteresovanost, biće izrađeni biznis planovi za 10 osoba,  koji će služiti u svrhu konkurisanja za podršku kod međunarodnih i domaćih fondova. Pored navedenog, polaznici će imati besplatnu prateću savetodavno - mentorsku podršku u izradi biografije i motivacionog pisma.

Podsećamo, grad Požarevac je treći put dobio sredstva za realizaciju projekata kroz program nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji''. Projekat podrazumeva unapređenje položaja marginalizovanih grupa i nacionalnih manjina kroz pomoć u pokretanju sopstvenog posla, zapošljavanju, organizovanju stručnih kurseva i obuka po ličnom izboru, kao i u oblasti starih zanata. Vrednost projekta je 100.000 evra.

To Top