Obustavljena javna nabavka za izradu postamenta za bistu Đorđa Vajferta

Kostolac

Društvo

Obustavljena javna nabavka za izradu postamenta za bistu Đorđa Vajferta

Foto: GO Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Komisija za javne nabavke Gradske opštine Kostolac donela je odluku o obustavi postupka javne nabavke kojom se predviđa izrada postamenta od belog mermera za bistu Đorđa Vajferta.

Komisija je 31.jula 2020. godine donela odluku o dodeli ugovora za izradu postamenta u iznosu od
387.000 dinara bez poreza ponuđaču „Kamenorezačka radnja Mika“ iz Padeža kod Kruševca. Naručilac je
više puta usmeno i pismeno obaveštavao ponuđača da je neophodno da dođe u prostorije Gradske
opštine Kostolac kako bi se potpisao ugovor. Takođe, pokušana je dostava ugovora na adresu ponuđača,
međutim ugovor je bio vraćen nepotpisan, a ponuđač se time više puta oglušio o poziv naručioca i
obaveštenje da je potrebno da dođe i potpiše ugovor.

U odluci o obustavi postupka od 2.decembra navodi se da je ponuđač „usmenim putem izjavio da nije u
mogućnosti da zbog trenutne epidemiološke situacije izvrši ugovor i da odustaje od potpisivanja
ugovora
“, čime je naručilac prinuđen da obustavi postupak javne nabavke.

To Top