Određena najniža i najviša cena tehničkog pregleda vozila

Braničevo

Saopštenja

Određena najniža i najviša cena tehničkog pregleda vozila

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Na sednici Vlade Republike Srbije doneta je Odluka o određivanju cene tehničkog pregleda vozila kojom se određuje najniža i najviša cena redovnog godišnjeg tehničkog pregleda, kao i najviša cena vanrednog i kontrolnog tehničkog pregleda.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je stupanje na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. 

Odluka o određivanju cene tehničkih pregleda je bitan deo seta propisa  kojom  će se  sprečiti zloupotrebe u oblasti od izuzetnog značaja za bezbednost saobraćaja na putevima. Tako, najniža cena sa pdv-om za putnička vozila za tu uslugu iznosi 3.070 dinara, a najviša  6.020 dinara. 

Za motocikle, mopede i traktore cena tehničkog pregleda sa pdv-om iznosiće od 2.120 do 4.120 dinara, a za autobuse, teška teretna i priključna vozila od 6.020 do 11.920 dinara, a kad se tehnički pregled  za teretna i priključna vozila vrši na poligonu najviša cena može biti uvećana za dodatnih 2.000 dinara, navodi se u saopštenju MUP-a.

To Top