Opština Malo Crniće raspisala javni poziv za ugradnju solarnih panela

Malo Crniće

Društvo

Opština Malo Crniće raspisala javni poziv za ugradnju solarnih panela

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Opština Malo Crniće raspisala je javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji ove opštine.

Ukupna sredstva koja opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije dodeljuje iznosi 1.000.000 dinara.

Pravo učešća u javnom pozivu ima domaćinsto koje ispunjava određene uslove, a jedan od njih je da je podnosilac prijave vlasnik objekta za koji podnosi prijavu.

Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji se podnosi prijava, neophodno je da ima prijavu boravka na adresi objekta i da uz prijavu podnese pisanu saglasnost vlasnika objekta overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli opštine Malo Crniće, odnosno do 30. maja.

Više o tome pročitajte OVDE.

To Top