Osmaci  biraju koje predmete će polagati na trećem testu male mature

Braničevo

Društvo

Osmaci biraju koje predmete će polagati na trećem testu male mature

Foto: pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Učenici koji u školskoj 2022/23. godini završavaju osmi razred, moći će da se od 1. do 30. decembra izjasne koji će test, od pet ponuđenih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija), raditi kao treći test na završnom ispitu.

Učenici mogu da se izjasne na dva načina: pisanim putem u školi ili elektronskim putem, na portalu Moja srednja škola.

Ukoliko se učenik nakon izjašnjenja predomisli, odnosno želi da promeni predmet koji će polagati na trećem testu, to će moći da učini u školi do 1. februara 2023. godine.

S obzirom na promenu koncepta polaganja trećeg testa na završnom ispitu, promenjen je i koncept bodovanja. Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu.

Završni test na kraju osnovne škole se polaže rešavanjem tri testa iz: srpskog/maternjeg jezika, matematike i testa po izboru učenika iz nastavnih predmeta: biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija.

To Top