Poboljšan pristup tržištu rada i zapošljavanju

Požarevac

Događaji

Poboljšan pristup tržištu rada i zapošljavanju

Foto: S. Pavlović/Facebook

How Good Of A Friend Are You Really?

U prostorijama Gradskog zdanja potpisan je ugovor za realizaciju projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“.

Ovaj projekta finansira švedska vlada preko švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju „Sida“ i grad Požarevac, a realizuje „Help“ u saradnji sa gradom.

Ugovor o projektu čiji je opšti cilj doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, održivom i inkluzivnom ekonomskom razvoju, kao i ostvarivanju zadovoljavajućih uslova  rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju, potpisali su danas gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović i direktorka humanitarne organizacije“Help“ u Srbiji.

Projektom je planirano da se podrži najmanje 14 korisnika na teritoriji grada  putem organizacije plaćenih radnih praksi kod odabranih poslodavaca, u vrednosti od 3.360 evra po polazniku, kao i zaposlenje sedam obučenih polaznika radnih praksi u periodu od najmanje 12 meseci uz bespovratnu pomoć poslodavcima u opremi u prosečnoj vrednosti od 3.000 evra.

Ukupna vrednost investicije za grad Požarevac u ovoj fazi projekta iznosi oko 68.000 evra.

To Top