Podnet zahtev za zaštitu prava, rekonstrukcija Šeste ličke na čekanju

Požarevac

Društvo

Podnet zahtev za zaštitu prava, rekonstrukcija Šeste ličke na čekanju

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Jedan od ponuđača podneo je zahtev za zaštitu prava.

Ugovor za rekonstrukciju kolovoza i trotoara u ulici Šeste ličke divizije u Požarevcu ranije je dodeljen grupi ponuđača – “Neimar put” i “Elmont gradnja”. Na javnu nabavku pristigle su tada još dve ponude, ali su proglašene neprihvatljivim.

KO ĆE REKONSTRUISATI ŠESTU LIČKU U POŽAREVCU

Međutim, nakon ove odluke, jedan od ponuđača  podneo je zahtev za zaštitu prava zbog čega je grad zaustavio dalje aktivnosti u postupku javne nabavke do konačnog rešenja Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

Podsećamo da se javna nabavka odnosi na prvu fazu radova, od ulice Moše Pijade do Osnovne škole “Desanka Maksimović” na katastarskim parcelama broj: 3021 i 7853/1 (deo).

To Top