Prvi put do usluge ličnog pratioca preko javne nabavke

Požarevac

Društvo

Prvi put do usluge ličnog pratioca preko javne nabavke

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Lokalna samouprava Požarevca raspisala je javnu nabavku za usluge ličnog pratioca deteta i učenika.

Kako je navedeno u modelu ugovora, budući pružalac usluge mora da se obaveže naručiocu, odnosno gradu Požarevcu, da će  pružiti uslugu ličnog pratioca deteta i učenika u periodu od dana zaključenja ugovora do 31. avgusta 2023. godine, sa najmanje 47 angažovanih lica sa završenom obukom po akreditovanom programu za pružanje usluge ličnog pratioca deteta za najmanje 47 korisnika.

Lični pratilac je dužan da korisniku pruži odgovarajuću individualnu praktičnu podršku radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. To konkretno podrazumeva pomoć kod kuće u oblačenju, održavanju lične higijene, pri hranjenju, zatim pomoć za pripremu knjiga i opreme za vrtić, odnosno školu, kao i pomoć u korišćenju prevoza i pri kretanju.

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 65.488.144 dinara. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. januar do 12 časova.

Ovo je prvi put da lokalna samouprava nabavlja usluge ličnog pratioca preko javne nabavke, a ranije je to činila preko konkursa koji je bio raspisivan dva puta u toku godine.

To Top