Požarevac formira jedinicu civilne zaštite i jedinicu za uzbunjivanje

Požarevac

Društvo

Požarevac formira jedinicu civilne zaštite i jedinicu za uzbunjivanje

Foto: A: Grujić, konkursna dokumentacija

How Good Of A Friend Are You Really?

Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za opremanje jedinice civilne zaštite i jedinice za uzbunjivanje.

Javna nabavka podrazumeva nabavku  radne odeće, specijalne radne odeće i prateće opreme (košulje, zimske kape, pantalone, jakne, majice, poluduboke cipele, transportne torbe…).

Ovako će izgledati košulja

Za tu nameno je iz budžeta grada Požarevca izdvojeno 3,6 miliona dinara bez PDV-a. Rok za podnošenje ponuda ili prijava je 14. novembar.

Podsećamo, Gradsko veće Požarevca je na sednici održanoj 4. marta ove godine donelo Odluku o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane za uzbunjivanje na teritoriji grada Požarevca.

Jedinice civilne zaštite opšte namene namenjene su za učestvovanje u gašenju požara na otvorenom, za izgradnju i ojačavanje zaštitnih nasipa i crpljenje vode, za raščišćavanje iz ruševina, za preduzimanje aktivnosti pri evakuaciji, zbrinjavanju i zaštiti života i zdravlja ugroženih ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine, kao i za preduzimanje preventivnih mera od nastanka opasnosti.

Specijalizovane jedinice za uzbunjivanje namenjene su za uključivanje javnih sirena u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Za teritoriju grada Požarevca ovom odlukom predviđeno je formiranje jedne jedinice civilne zaštite opšte namene, jačine dva voda - jedan za Požarevac i jedan za Kostolac, sa ukupno 60 obveznika civilne zaštite. Predviđeno je i formiranje jedne specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje sa ukupno 14 obveznika u Požarevcu. Popunu, opremanje i obuku jedinica izvršiće Gradska uprava Požarevca.

Jedinice civilne zaštite popunjavaju se vojnim obveznicima i dobrovoljcima koji nemaju ratni raspored po vojnoj i radnoj obavezi. Raspoređivanje vojnih obveznika u jedinice civilne zaštite vrši nadležni teritorijalni organ Ministarstva odbrane, prema iskazanim potrebama jedinica lokalne samouprave i u skladu sa propisima koji uređuju raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane.

Raspoređivanje građana koji nisu vojni obveznici i dobrovoljaca koji nemaju ratni raspored po vojnoj i radnoj obavezi u jedinice civilne zaštite vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Jedinice civilne zaštite mogu se angažovati samostalno ili u sa dejstvu sa drugim snagama zaštite i spasavanja i to u sledećim situacijama: kada se proglasi vanredna situacija, u slučaju vanrednog događaja, kada postoji neposredna opasnost od nastanka elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće, u slučaju proglašenja vanrednog i ratnog stanja i u cilju obuke i uvežbavanja za sprovođenje mobilizacije.

Jedinice civilne zaštite opšte namene mogu se angažovati i u cilju preduzimanja preventivnih mera i aktivnosti u cilju smanjenje rizika i pretnji po život i zdravlje ljudi, životinja i materijalnih dobara.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top