Pred odbornicima projekti koji će unaprediti uslove života na teritoriji grada

Požarevac

Društvo

Pred odbornicima projekti koji će unaprediti uslove života na teritoriji grada

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Na zasedanju Skupštine u Požarevcu usvojen je Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji grada u 2023. godini.

Ovim programom vrši se raspodela sredstava ostvarenih od naknade po osnovu korišćenja mineralnih sirovina na teritoriji grada Požarevca u iznosu od 178.601.326 dinara, za izvođenje aktivnosti na realizaciji četiri projekta.

Najviše sredstava biće opredeljeno za rehabilitaciju kolovoza i trotoara u ulici Šeste ličke divizije u Požarevac (prva faza - od ulice Moše Pijade do osnovne škole) i to 90.350.315 dinara. Na drugom mestu je asfaltiranje Prvomajske ulice u Kostolcu u iznosu od 68.400.000 dinara.

Za rehabilitacija kolovoza i trotoara u ulici Knićaninovoj biće izdvojeno 12.095.850 dinara, a za rehabilitaciju kolovoza i trotoara u ulici Tršćanskoj, oba kraka od Medicine rada između ulica Kolubarske i Knićaninove 7.755.161 dinar.

To Top