Program DJB – Dveri za Požarevac

Požarevac

Politika

Program DJB – Dveri za Požarevac

Foto: DJB

How Good Of A Friend Are You Really?

Koalicija DJB - Dveri predstavila je nekoliko ključnih tačaka svog programa koji prenosimo u celosti.

Okosnica programa liste „Moj grad, moje selo, moji ljudi”, koju čine stranka „Dosta je bilo” i „Srpski pokret Dveri”, jeste uvođenje reda i pravednog sistema u kome su svi jednaki pred zakonom i sa jednakim šansama. Samo na taj način čovek može da se oseća dobro u svom rodnom gradu ili selu.

Ono što je važno pre ikakvog sprovođenja programa jeste popisati svu imovinu grada i uvideti čime sve raspolažemo, na koji način se koristi ta imovina i ko je sve koristi. Nakon toga, budžet mora biti javan, svakog meseca pred građane izlaziti sa informacijama koliko se i kome izdvajaju sredstva, koji se radovi i po kojoj ceni izvode. Cena mora da odgovara kvalitetu a rokovi za završetak radova se moraju poštovati. To znači domaćinski se odnositi prema sredstvima koja pripadaju svima nama, prema gradskom budžetu.

U fokusu našeg programa jesu ljudi. Briga o deci i starima naš je prioritet. To podrazumeva svu potrebnu pomoć od strane lokalne samouprave u ostvarivanju svih prava koje oni imaju. Besplatno obrazovanje podrazumeva da svi troškovi u vezi sa školovanjem budu plaćeni iz budžeta, jer deca su naša budućnost. Naše korene ne smemo zaboraviti, a starost u Požarevcu ne mora da bude teška. Važno je samo obezbediti očuvanje i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite kao i svaki drugi vid pomoći našim starijim sugrađanima. Da bi nam socijalna pitanja bila rešena svo radno sposobno stanovništvo treba da radi. Samo tako se potrošnja i prilivi iz poreza mogu povećati. U stvaranju novih radnih mesta treba biti kreativan, a naš plan je da nam proizvodnja i prerada hrane, kao i domaći privrednik i poljoprivrednik, bude pravac razvoja i sela i grada. Samo kad imaš hranu ti si svoj na svome. Da bi ta hrana bila kvalitetna i zdrava čist vazduh i nezagađeno zemljište jesu imperativi i tu opcije sa naše liste ne žele da prave kompromise. Tretman otpada nije skup, jer zdravlje nema cenu te sve što krovni dokument Program upravljanja otpada u RS predviđa mora da bude implementirano u odluke naše lokalne vlasti. Odnošenje smeća iz svih naselja ne sme da bude upitno a pijaća voda za sve građane, bilo iz gradskog ili seoskog područja, nama je takođe na vrhu prioriteta.

Mi volje imamo, ali bez vas ne možemo. Sve ovo realizovaćemo zajedno sa vama drage naše komšije.

Složni možemo bolje zato 2. juna zaokruži broj 7.

To Top