Pronađena kvalitetna voda za piće na tri istražne bušotine

Požarevac

Događaji

Pronađena kvalitetna voda za piće na tri istražne bušotine

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

U toku je izvođenje radova na istražnim bunarima kod vodoizvorišta “Ključ”, koje je danas obišao gradonačelnik Požarevca, Saša Pavlović, sa svojim saradnicima.

Gradonačelnik je kazao da su ovi radovi izuzetno značajni jer je na tri bušotine nađena voda izuzetnog kvaliteta i istakao da to znači da će se dugoročno rešiti pitanje vodosnabdevanja grada.

“Grad Požarevac je izdvojio 36 miliona dinara za tri istražne bušotine kako bi se došlo do vodonosnog sloja koji je dobrog kvaliteta. Prvi bunar je dubine 150 metara, a voda je veoma dobrog kvaliteta. Najbitnije za ovo područje  jeste da su nitrati reda veličine dva miligrama po litru. Pored ovog, izbušen je još jedan bunar od 80 metara, a izmerena koncentracija nitrata u vodi je 0,3 miligrama po litru“, kazao je Pavlović.

Trenutno se odvijaju radovi na bušenju trećeg bunara, na području  Meminca, koji će dati vodu istog kvaliteta. Prvi bunar ima izmerenu izdašnost od 16 litara u sekundi, a u narednom periodu biće izvršena merenja u drugom i trećem bunaru. Očekivana izdašnost za sva tri bunara je 40 litara u sekund.

“Prognoza je da ćemo imati, iz ove tri bušotine, vodu veoma dobrog kvaliteta”, naglasio je gradonačelnik i izrazio nadu da će se ovim projektom dugoročno stabilizovati vodosnabdevanje grada Požarevca.

 

Avramović (levo), Pavlović i Dimitrijević (desno)

Takođe, podsetio je da je u planu i izgradnja novog izvorišta na “Jagodici”, čija je planska i projektna dokumentacija u izradi.

>>PREKO VODOIZVORIŠTA “JAGODICA” DO STABILNOG VODOSNABDEVANJA<<

„Svi parametri koji su do sada ispitivani na dve bušotine su u granicama dozvoljenih vrednosti. Ova voda ima visoku pH vrednost, praktično je alkalna jer ima vrednost preko pH 8“, kazao je Aleksandar Dimitrijević, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac, i naglasio da će se poboljšati kvalitet vode za piće u gradu.

Aleksandar Avramović, rukovodilac Službe geologije i projektovanja PD ,,GEORAD“ doo, koja je izvođač radova,  takođe je naglasio da je  voda je izuzetnog kvaliteta, da ima visoku PH vrednost i minimalnu količinu nitrata.

„Ispod šljunka gde su se pojavili nitrati nalazi se sloj gline koji štiti podzemne vode. Drugo, što je vrlo bitno, ispod je sloj koji kaptiramo pod pritiskom što daje stabilnost vodosnabdevanja za neki budući period“, rekao je Avramović.

Takođe, podsetio je da se upravo u ovom trenutku vrše pripreme za leto i ispitivanje i testiranje uticaja bunara jednog na drugi.

To Top