Preko vodoizvorišta “Jagodica” do stabilnog vodosnabdevanja (FOTO)

Požarevac

Društvo

Preko vodoizvorišta “Jagodica” do stabilnog vodosnabdevanja (FOTO)

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Na sednici Skupštine lokalnog parlamenta u Požarevcu usvojena je odluka o izradi Plana detaljne regulacije vodoizvorišta “Jagodica” u Kostolcu.

Plan detaljne regulacije obuhvata pojas oko perifernog dela grada koji se proteže duž vodenih tokova, odnosno između reke Dunav i kostolačkog kanala Dunavac. Generalnim Planom predviđeno je da vodoizvorište „Jagodica“ bude na području naselja Ostrovo i da se snabdeva vodom iz Dunava.

Jovana Dinić, predsednica Odborničke grupe SPS – JS, smatra da je ova odluka značajna, te da je u vremenu kada vladaju epidemija, ekološke katastrofe i sukobi vrlo važno sačuvati i unaprediti resurse.

“Prognoze svetskih naučnika iz oblasti bezbednosti i međunarodnih odnosa  pokazuju da će se u  budućnosti ratovi voditi zbog zdrave pijaće vode, zbog čega je ova odluka strateški važna za grad”, naglasila je Dinić.

 

Jovana Dinić

Dragana Spasojević, odbornica „RIIS Istok“, podsetila je da je ranije upozoravala na to da je snabdevanje grada zdravom pijaćom vodom ugroženo. Kako kaže, “RIIS Istok” je još 2019. godine predložio da se aktivira vodoizvorište ,,Jagodica”.

“Apelujem na to da se reše i problemi pijaće vode u selima koja su u okolini vodoizvorišta. Ostrovo se snabdeva iz sopstvenih bunara u kojima je godinama voda neispravna za piće”, dodala je Spasojević.

 

Dragana Spasojević

Slobodan Vasić, šef  Odborničke grupe ,,Dosta je bilo – RIIS Istok“, naglasio je da prostor vodoizvorišta mora biti obezbeđen u najbržem roku.

“Da bismo mogli da koristimo zdravu pijaću vodu moramo da preduzmemo sve mere koje su u nadležnosti grada, te da taj prostor zaštitimo na najbolji mogući način. Moramo da obezbedimo kanalizaciju Ostrovu i okolnim naseljima koja mogu ugroziti novo vodoizvorište, kako nam se ne bi dogodio novi ,,Meminac”. Pored toga, trebalo bi zabraniti eksploatisanje šljunka i divlje deponije”, smatraVasić.

 

Slobodan Vasić

Obnovom mreže, požarevački vodovod trebalo bi da gubitke vode svede na manje od 20 odsto i da specifičnu potrošnju dovode u granice ne veće od 250 litara po korisniku u jednom danu. Očekuje se da u tom vremenskom preseku zahtev korisnika u danu maksimalne potrošnje ne bi bio veći od 560 litara u sekundi.

>>GRAD PRISTUPA IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE VODOIZVORIŠTA ,,JAGODICA”<<

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, naglasio je da je predviđeni rok za izradu Plana detaljne regulacije vodoizvorišta ,,Jagodica” devet meseci od potpisivanja ugovora i sprovedene javne nabavke za obrađivača plana.

“U prošlosti smo imali velikih problema sa vodoizvorištima. Bilo je više strategija -   prvobitna je bila vodoizvorište “Meminac”, a potom “Ključ”. Vremenom je postalo ugroženo vodoizvorište “Ključ”, koje se snabdeva iz reke Morave, najviše zbog nitrata. Razmišljanje svih nas je da polako moramo napuštati Moravu, jer je u blagom opadanju. Požarevac ima sreću da teritorijalno izlazi na Dunav, a to je međunarodna reka koja nikada neće da presuši”, rekao je Pavlović.

 

Saša Pavlović

Kako kaže, nakon izrade Plana detaljne regulacije vodoizvorišta ,,Jagodica” sledi projektovanje.

“Prva merenja na terenu su pokazala da je vodonosni sloj veličine 70 metara, da je dobra filtracija samog terena i izdašnost, pošto je lokacija na Dunavu. Po prvim procenama voda je dobrog kvaliteta”, rekao je Pavlović.

U cilju obezbeđenja stabilnog vodosnabdevanja dok ne počne sa radom vodoizvorište ,,Jagodica”, na potezu „Ključa“ i „Meminca“ u toku je bušenje dubokih bunara koji bi dali oko 30 litara u sekundi zdrave pijaće vode.

To Top