Prva nagrada Velikom Gradištu za odgovornost i vladavinu prava

Veliko Gradište

Društvo

Prva nagrada Velikom Gradištu za odgovornost i vladavinu prava

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je odluku o raspodeli sredstava lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u oblastima dobre uprave u 2021. godini, a među nagrađenim opštinama je i Veliko Gradište.

Prva nagrada u oblasti odgovornost i vladavina prava dodeljena je opštini  Veliko Gradište za primer dobre prakse pod nazivom „Lokalni antikorupcijski plan (LAP)  za period 2021-2024“.

Koncept LAP-a je zasnovan na  identifikovanju normativnih, institucionalnih, organizacionih i praktičnih rizika za  nastanak korupcije i na sprovođenju mera za njihovo otklanjanje, odnosno na otklanjanju uzroka  za nastanak korupcije, zloupotreba i nepravilnosti i otklanjanju lošeg upravljanja u najširem  smislu reči, piše u odluci.

Kako se dalje navodi,  svrha ovog dokumenta, odnosno njegovog usvajanja, efikasne primene, konzistentnog  praćenja i merenja efekata jeste da opštinu Veliko Gradište učini otpornijom i osetljivijom  na koruptivne rizike i da utiče na suzbijanje korupcije. 

Opština će od ministarstva dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 2.300.000 dinara, a ova nagrada predstavljaja vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave.

Više o tome pročitajte OVDE.

Continue Reading
To Top