Realizacija kapitalnih projekata za devet meseci 23,83 odsto

Požarevac

Ekonomija

Realizacija kapitalnih projekata za devet meseci 23,83 odsto

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Na skupštinskom zasedanju zakazanom za utorak, 14. decembar, odbornici će raspravljati o izvršenju budžeta grada Požarevca za period januar – septembar 2021. godine.

Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2021. godinu planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.595.568 dinara, rashodi i izdaci u iznosu od 4.859.143 dinara i budžetski deficit od 1.263.575 dinara. U periodu od 1. januara do 30. septembra ostvareni su prihodi i primanja u iznosu od 2.623.883 dinara, rashodi i izdaci 2.295.443 i budžetski suficit u iznosu od 328.440 dinara.

Zbog manjeg izvršenja rashoda od planiranih grad Požarevac je za prvih devet meseci umesto planiranog deficita od 1.263.575 dinara ostvario budžetski suficit u iznosu od 328.440 dinara. Kada se od tog budžetskog suficita  oduzmu izdaci za nabavku finansijske imovine od 102.464 dinara i dodaju primanja od prodaje finansijske imovine od 167 hiljada dinara, grad je ostvario suficit od 226.143 dinara umesto deficita od 1.786.314 dinara.

Ukupno planirani rashodi i izdaci u periodu od januara do septembra izvršeni su 44, 55 odsto. Najveći stepen izvršenja, 71,29 odsto, je u delu rashoda za zaposlene koji između ostalog podrazumevaju plate, prevoz, socijalna davanja i jubilarne nagrade, dok su rashodi za korišćenje roba i usluga izvršeni u procentima 57,96 odsto.

Što se tiče kapitalnih ulaganja – kapitalno održavanje, izdaci za opremu i ostala osnovna sredstva, izvršena su 28,54 odsto, a najmanji je procenat izvršenja rashoda koji su vezani za investiciona ulaganja. Naime, kapitalni projekti planirani su u iznosu od 2.425.589.336 dinara, a izvršeni su u iznosu od 577.934.720 dinara, odnosno svega 23,83 odsto.

Na konsolidovanom računu trezora grada Požarevca 30. septembra nalazilo se 2.017.529.145,94 dinara neutrošenih sredstava, od toga na računu za izvršenje budžeta 1.982.685.337,90 dinara, a ostatak na računima direktnih i indirektnih budžetskih korisnika.

To Top