Remonti od marta

Kostolac

Privreda

Remonti od marta

Foto: Energija Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Remont rudarske mehanizacije, jedan od najznačajnijih poslova na Površinskom kopu „Drmno“, počeće već u prvim danima marta na četvrtom jalovinskom sistemu. 

Izvesno je da će ove godine biti dosta posla na održavanju mašina, ali je sve to u skladu sa visokim proizvodnim planovima.
Dragoslav Slavković, direktor kopa „Drmno“, kaže da je plan remontnih aktivnosti na jalovinskim rudarskim sistemima podložan promenama zbog tehničko-tehnološke situacije na kopu i dinamike pristizanja neophodnih delova. 

U aprilu počinje remont drugog jalovinskog sistema. Za jun je planiran remont rudarske mehanizacije, koja je angažovana na iskopavanju uglja, i ovaj termin je fiksiran. 
Peti jalovinski sistem planom je predviđeno da uđe u remont u avgustu, a nakon toga sledi remont trećeg jalovinskog sistema. Novi, šesti rudarski sistem biće u zastoju od 15 dana tokom oktobra.

To Top