Sanirani bujični potoci u opštini Žabari

Žabari

Društvo

Sanirani bujični potoci u opštini Žabari

Foto: FB Skupština Opština Žabari

How Good Of A Friend Are You Really?

Realizovan projekat „Sanacija bujičnih potoka – obezbeđivanje proticajnog profila bujičnih potoka u opštini Žabari“.

U okviru projekta sanirani su bujični potoci ,,Zojin“, bujični potoci u naselju Aleksandrovac, rešen je problem oticanja vode uz lokalni put u naselju Kočetin i potok Čokordin od propusta na lokalnom putu u dužini od 550 metara nizvodno i 50 metara uzvodno.

Učešće Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave iznosi 4.100.000 dinara, a opštine Žabari 628.129 dinara. Ugovor o izvođenju radova je zaključen sa preduzećem „Vodoprivreda Požarevac“ vrednosti 4.728.129 dinara sa porezom.

Projekat je realizovan na osnovu ugovora o korišćenju sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave koji je zaključen između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i opštine Žabari.

To Top