Specijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka u Požarevcu

Požarevac

Događaji

Specijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka u Požarevcu

Foto: Ministarstvo odbrane

How Good Of A Friend Are You Really?

U Centru za obuku kopnene vojske u Požarevcu u toku je period intenzivnog obučavanja vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka, kadeta Vojne akademije i profesionalnih vojnika i starešina.

Među različitim subjektima obučavanja, na specijalističkoj obuci su i vojnici artiljerije i inžinjerije iz septembarske generacije, koji su nakon uspešno završenog osnovnog osposobljavanja raspoređeni u ovu jedinicu Komande za obuku.

Vojnici roda artiljerije se osposobljavaju za poslužioce na samohodnim haubicama 122 mm 2S1 „gvozdika“ i top-haubicama 152 mm M84 „nora“, dok inžinjerci stiču znanja i veštine za dužnosti poslužilaca teškog lansirnog mosta TMM-3. Težište je na uvežbavanju borbenih radnji i taktičkih postupaka neophodnih za efikasno obavljanje vojničkih dužnosti za koje su regrutovani.

Mlade artiljerce i inžinjerce u nastavku očekuju kompleksniji sadržaji obučavanja na terenu, a potom i provera osposobljenosti za izvršavanje vojničkih zadataka, čime će ciklus specijalističke obuke biti zaokružen.

Završna tri meseca služenja vojnog roka vojnici će provesti na kolektivnoj obuci u artiljerijskim i inžinjerijskim jedinicama Vojske Srbije, u kojima će biti aktivno uključeni u realizaciju svakodnevnih zadataka.

To Top