Spremni za nove izazove

Kostolac

Privreda

Spremni za nove izazove

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Sve je usmereno za pripremu kopa za povećanje proizvodnje sa devet na 12 miliona tona godišnje.

Sektor pomoćne mehanizacije na Površinskom kopu „Drmno“ predstavlja važnu kariku u organizaciji i funkcionisanju proizvodnog procesa površinske eksploatacije uglja. Ovaj sektor sa oko 300 zaposlenih i 150 jedinica lake i teške mehanizacije dobro je funkcionisao tokom zimskog perioda pružajući logističku podršku osnovnoj rudarskoj mehanizaciji na otkopavanju jalovine, iskopavanju uglja, ali i pratećim službama održavanja. To je postignuto, ocenjuju u ovom Sektoru, zahvaljujući dobroj pripremi za zimske uslove rada i održavanju visokog nivoa pogonske spremnosti vozila i teških mašina.

Pomerač traka

„Na svim našim vozilima provereni su upravljački i kočioni sistemi, kao i motori. To je standardna procedura pred zimski period i danas se to prati i kontroliše. Potvrdilo se i ovoga puta da svaka preventivna vrsta održavanja daje rezultate. Kvarovi se dešavaju u uslovima teške eksploatacije vozila i mašina kakvi su na kopu, ali pomoćna mehanizacija ima svoje mobilne ekipe koje na terenu popravljaju“, rekao nam je Stevan Popović, rukovodilac Sektora pomoćne mehanizacije na kopu „Drmno“.

 

Stevan Popović

On dodaje da se poslednjih pet godina obnavlja vozni park nabavkom novih mašina i vozila pomoćne mehanizacije.

Više mehanizacije manje zastoja

„Prošle godine nabavljeno više jedinica teške mehanizacije: pet buldožera, jedan rovokopač, dva pomerača traka, dve kombinovane mašine i jedan čistač transportnih traka. Dobili smo i 11 novih kamiona za masovan prevoz radnika. Sada praktično svaki rudarski sistem ima svoje prevozno sredstvo za prevoz radnika. Nabavljena je i dizalica nosivosti 90 tona koja je veoma važna u radu rudarske mehanizacije, kao i niskonoseća prikolica za teret do 50 tona“, kaže Popović.

 

Radionica za tešku mehanizaciju

Kada je reč o novim vozilima, i za ovu godinu planirana je kupovina više buldožera, specijalizovanih mašina i terenskih vozila. Osim toga, u narednom periodu se očekuje i nabavka dve vatrogasne cisterne.

„Sve ove planirane aktivnosti treba da budu usaglašene i sa prijemom novih radnika koji nam nedostaju jer je potrebno vreme da se oni osposobe za rad. Do sada je napravljen iskorak u tom pravcu i bilo bi dobro nastaviti sa prijemom mladih inženjera, tehničara, vozača, rukovalaca teškom mehanizacijom i održavalaca kako bi bili spremni za ostvarivanje postavljenih ciljeva“, smatra on.

Sve je usmereno za  pripremu kopa za povećanje proizvodnje sa devet na 12 miliona tona godišnje i našeg nastojanja da pomoćna mehanizacija bude spremna da odgovori zahtevima proizvodnog procesa nakon izgradnje novog termoenergetskog kapaciteta.

To Top