Šta je sve predviđeno Planom generalne regulacije ,,Požarevac 4”

Požarevac

Društvo

Šta je sve predviđeno Planom generalne regulacije ,,Požarevac 4”

Foto: screenshot

How Good Of A Friend Are You Really?

Plan generalne regulacije obuhvata područje od 887,92 hektara, odnosno deo Požarevca i manji deo Ćirikovca.

U okviru područja Plana generalne regulacije nalaze se kompleks kazneno-popravnog zavoda „Zabela“, arheološki lokalitet „Mogila“,vojni kompleks “Barutana”, postojeća deponija, novo groblje sa objektom crkve, saobraćajne, infrastrukturne i komunalne površine.

Jedan od ciljeva plana je i razvoj saobraćajne infrastrukture, a kako se navodi, državni putevi na ovom području su u dobrom stanju. Međutim, problem između ostalog predstavlja malo rastojanje između raskrsnica u većini stambenih delova, male regulacione širine većine postojećih saobraćajnica (posebno stambenih i pristupnih), postojanje značajnog broja ulica sa širinom kolovoza ispod tri metra, potpuni nedostatak ili veoma mala širina postojećih trotoara koja ne omogućava bezbedno kretanje pešaka i nedostatak javnih površina za parkiranje vozila.

Planom je predviđeno i formiranje kompleksa isturenog odeljenja Osnovne škole u Zabeli sa potrebnim pratećim sadržajima – kancelarijom i sportskim terenima.

U granicama plana „Požarevac 4“ planirane su sledeće komunalne površine: groblje, transfer stanica i površine za rekultivaciju i sanaciju. Kako je navedeno, nedostatak ,,Novog groblja” u Požarevcu, osim popunjenosti, predstavlja i manjak parking mesta, te je planirano proširenje groblja u pravcu severoistoka tako da obuhvati i lokaciju bivšeg vojnog kompleksa „Barutana“.

Planom je predviđena izgradnja i uređenje prostora za parkiranje vozila pored lokacije groblja, kapaciteta oko 80 parking mesta za putničke automobile. U zonama stanovanja, planirano je parkiranje na sopstvenoj parceli. U nacrtu plana izdvojeno je uređenje zelenih površina na skveru kod ,,Metkora” i na uglu ulica Zmaj Jovine i Bate Bulića.

Pored toga, predviđena je i izgradnja transfer stanice na lokaciji postojeće opštinske deponije ,,Metkor” i sistema reciklažnih dvorišta na teritoriji grada.

Javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 4“ i izveštaj o strateškoj proceni njegovog uticaja na životnu sredinu održava se od ponedeljka, 17. januara, do četvrtka, 27. februara, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave u Požarevcu, u kancelariji broj 36, u periodu od 10 do 13 časova, kao i na internet prezentaciji grada Požarevca.

Više o tome pročitajte OVDE.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top