Stabilnije snabdevanje izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih dalekovoda

Braničevo

Društvo

Stabilnije snabdevanje izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih dalekovoda

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasilo je rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potezu HE „Đerdap 1“, TE „Drmno”, proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku i Boru. Odluka o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu je sastavni deo odluke o izradi prostornog plana.

Počev od 2019. godine, kompanija „Zijin Mininig“, s lokalnim ograncima Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor i Serbia Zijin Mining d.o.o Bor, sprovodi niz aktivnosti na izgradnji velikog rudarskog kompleksa u istočnom delu Srbije, što za sobom povlači i izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće elektroenergetske mreže u ovom delu Srbije.

Jedan od većih projekata planiranih u ovom pogledu jeste i izgradnja nove TS 400/110 kV „Bor 6“, jugoistočno od postojeće TS 400/110 kV „Bor 2“, kojom upravlja Elektromreža Srbije (EMS) AD. Uz novu trafostanicu, planira se i odgovarajuća nova mreža dalekovoda izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih 110 kV i 400 kV kako bi se obezbedilo pouzdano i sigurno snabdevanje Bora i okoline električnom energijom za industrijske i komercijalne potrebe, kao i mreža objekata u funkciji ovih dalekovoda.

Prostornim planom se, pored planskog osnova, obezbeđuju planska rešenja za njegovo direktno sprovođenje, izradu tehničke dokumentacije, pribavljanje dozvola u skladu sa zakonom, odnosno stvaranje uslova za izgradnju trafostanice i mreže dalekovoda.

Okvirna granica Prostornog plana obuhvata 62 cele katastarske opštine u osam jedinica lokalnih samouprava: Bor, Zaječar, Požarevac, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Malo Crniće i Negotin.

U Požarevcu su obuhvaćena naselja Bare, Bradarac, Bratinac, Bubušinac, Drmno, Kasidol, Maljurevac i Trnjane, kao i Klenovik i Selo Kostolac u Gradskoj opštini Kostolac, u Kučevu to su Kaona, Kučevo, Mala Bresnica, Mišljenovac, Mustapić, Neresnica i Sena, a u Malom Crniću sela Boževac, Kobilje, Smoljinac i Šapine.

Prema ovom prostornom planu utvrđeno je da će razvoj prenosne mreže morati da prati rastuće potrebe za električnom energijom, kao i da će se u cilju sigurnijeg i pouzdanijeg snabdevanja potrošača u planskom periodu, nastaviti sa razvojem, izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih prenosnih sistema svih snaga i distributivnih infrastrukturnih objekata i vodova.

„Osnovna planska rešenja u narednom periodu su: izgradnja dalekovoda i trafostanica jače snage u svakoj jedinici lokalne samouprave kako bi se zadovoljavale potrebe za bržim privrednim razvojem i kvalitetnija elektrifikacija prostora, svih naselja i svih domaćinstava. Prioritetna planska rešenja u oblasti razvoja energetske infrastrukture su razvijanje, izgradnja i održavanje uspostavljenog sistema u okviru kostolačkog ugljenog basena, izgradnja potrebnih novih TS od 110 kV u Velikom Gradištu, Smederevu, Velikoj Plani i Golupcu i njihovo povezivanje sa TE „Kostolac“ i dalja izgradnja novih TS 35/10 kV i kompletiranje lokalne elektromreže“, navodi se u dokumentaciji.

Kompletan dokument koji je na javnom uvidu možete pogledati OVDE. 

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, odnosno počeo je 18. septembra i trajaće do 2. oktobra na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u upravnim zgradama Bora, Zaječara, Požarevca, Kladova, Kučeva, Majdanpeka, Malog Crnića i Negotina.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine i očekivanim efektima planiranja.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Kralja Milutina 10a, 11000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 2. oktobrom 2023. godine.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

 

 

To Top