Subvencije za energetsku efikasnost: Otvoren poziv za građane Požarevca

Požarevac

Društvo

Subvencije za energetsku efikasnost: Otvoren poziv za građane Požarevca

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca donelo je odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Požarevca za 2023. godinu.

Grad Požarevac podržava sledeće mere energetske sanacije:

1) Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača,

2) Postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,

3) Postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice,

4) Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas,

5) Zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu,

6) Ugradnja toplotnih pumpi,

7) Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora,

8) Ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,

9) Ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem,

10) Izrada tehničke dokumentacije za navedene mere.

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava, a najduže do 31.12.2023. godine. Ukupno planirana bespovratna sredstva koje grad Požarevac zajedno sa sredstvima Ministarstva dodeljuje putem ovog poziva iznose 13 miliona dinara.

Dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Požarevca – www.pozarevac.rs, internet stranici informativnog centra grada Požarevca u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ https://ceee.pozarevac.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave Požarevca, pisarnica – kancelarija broj 9.

Krajnji korisnici će imati pravo da se prijave za: „Jednu meru“ ili za „Paket“ koji obuhvata više mera energetske sanacije.

Podsećamo da je ranije objavljena lista privrednih subjekata koji će sprovoditi mere energetske sanacije.

KOJE FIRME ĆE SPROVODITI MERE ENERGETSKE SANACIJE U POŽAREVCU?

To Top