Svi sistemi u radu

Kostolac

Privreda

Svi sistemi u radu

Foto: “Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Na Površinskom kopu „Drmno“ svi rudarski sistemi su u radu i nema većih problema koji bi bitno poremetili proizvodni proces, potvrdio nam je Dragoslav Slavković, direktor PK „Drmno“.

„Zima je dosad bila blaga i bez snežnih padavina, tako da nismo imali problema sa zamrzavanjem i otežanim radom rudarske mehanizacije. Boljom organizacijom i koordinacijom rada prevazilazimo nedostatak pomoćne mehanizacije – buldožera, cevopolagača i rovokopača, dok nam ne pristignu nove mašine“ – kaže Slavković.

Dragoslav Slavković

Prema njegovim rečima, ovogodišnji cilj je ostvarenje proizvodnog bilansa i kontinuirano povećanje vremena rada rudarskih sistema. Zasad, ono na godišnjem nivou iznosi oko 3.500 sati, a cilj je da se vremensko iskorišćenje rada mašina podigne između 5.000 i 5.500 sati rada. Kada je reč o iskorišćenju kapaciteta mašina, Slavković kaže da je ono dobro i da treba da se čine napori da bude i bolje. Za postizanje ovih ciljeva, kako nam je rečeno, neophodno je da se tokom remontne sezone zamene vitalni i drugi neophodni delovi.

Proizvodnja uglja je kontinuirana i stabilna. Na deponijama ima dovoljnih količina uglja i snabdevanje termoelektrana ugljem je osigurano. Direktor kopa „Drmno“ ističe da je od velikog značaja za rad kopa kontinuiran prijem mladih radnika, koji će polako da se uključuju u proizvodni proces, da stiču neophodno iskustvo i tako postanu oslonac proizvodnog procesa na kopu „Drmno“.

To Top