Stabilna proizvodnja

Kostolac

Privreda

Stabilna proizvodnja

Foto: „EPS Energija“

How Good Of A Friend Are You Really?

Na Površinskom kopu „Drmno“ u septembru su iskopane 844.583 tone uglja, podaci su iz Službe za praćenje i analizu proizvodnje ogranka „TE-KO Kostolac“. Na deponijama se na kraju meseca nalazilo 251.716 tona sitnog uglja.

Za potrebe rada termo kapaciteta u Svilajncu i Obrenovcu tokom septembra odvezene su 119.034 tone uglja, a za potrebe široke potrošnje izdvojeno i 26.567 tona komadnog uglja. Za devet meseci ukupno su iskopane 6.378.834 tone uglja.

Rudarskim mašinama za otkrivanje uglja otkopano je u prethodnom mesecu 3.856.545 kubika čvrste mase. Za devet meseci ukupno je otkopano 34.645.025 kubika jalovine, što je za dva odsto više u odnosu na bilans za ovaj vremenski period.

Do kraja godine rudari treba da otkopaju još 10.554.975 kubika čvrste mase da bi ispunili ovogodišnji plan proizvodnje otkrivke. To znači da u naredna tri meseca treba da ostvare prosečnu mesečnu proizvodnju od 3.518.325 kubika, što je realno izvodljivo.

To Top