U Domu zdravlja Veliko Gradište otvorena multisektorska škola roditeljstva

Veliko Gradište

Događaji

U Domu zdravlja Veliko Gradište otvorena multisektorska škola roditeljstva

Foto: Opština VG

How Good Of A Friend Are You Really?

U Domu zdravlja Veliko Gradište, u organizaciji lokalne samouprave, juče je svečano otvorena besplatna multisektorska škola roditeljstva.

Nosilac projekta je opština Veliko Gradište, a partneri na projektu su Dom zdravlja Veliko Gradište, Centar za socijalni rad Veliko Gradište i Golubac i Predškolska ustanova “Majski cvet”.

Visoka strukovna sestra Ana Bogičević sa odseka polivalentne patronaže je istakla da su u tim uključeni pedijatri, ginekolozi, stomatolozi, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i patronažne sestre.

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić kazao je da je cilj postignut ukoliko i ovo što je danas učinjeno doprinese da imamo zdraviju decu i da se rodi neka beba više, te da će opština uvek podržati aktivnosti koje idu u prilog tome da deci bude bolje.

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“ je usmeren na unapređenje sistema podrške roditeljima u lokalnim samoupravama u prvim godinama odrastanja deteta.

SKGO kao partner na zajedničkom programu pruža podršku lokalnoj samoupravi u unapređivanju sistema podrške roditeljstvu u prvim godinama razvoja deteta, kroz niz povezanih mera.

Ispred ove ogranizacije i projekta u okviru koga je centar otvoren, prisutnima se obratio Aleksandar Bogojević, napomenuvši da Veliko Gradište predstavlja primer dobre prakse koji treba promovisati, te da je u tom cilju danas potpisan i sporazum o saradnji kao dokaz da sve institucije funkcionišu kao jedna.

Protokol o međusektorskoj saradnji potpisan je između jedinice lokalne samouprave i Doma zdravlja, Centra za socijalni rad  i Predškolske ustanove „Majski cvet“ u cilju unapređenja saradnje na lokalnom nivou kao podrška ranom roditeljstvu.

Koordinatorka projekta Jasmina Štrbac istakla je da je škola roditeljstva samo jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru ovog projekta kroz program “Razigrano roditeljstvo kroz igru”. Kako je najavila, radna grupa i eksperti ovih ustanova rade na programiranju mera i aktivnosti kako bi svi zajedno doprineli boljem roditeljstvu i razvoju dece do pet godina, a što će rezultirati izradom programa mera do kraja ove godine.

Škola roditeljstva je otvorena kroz projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“, podržan kroz program „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ koji sprovodi UNICEF, SKGO i Harmonija – Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima, uz finansijsku podršku Fondacije ,,LEGO“ sa ciljem da kroz međusektorsku saradnju svih partnera na projektu pruža podršku roditeljima i budućim roditeljima kroz edukacije, informacije i celokupnu podršku u okviru ove teme.

Program „Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“ ima za cilj unapređenje kapaciteta sistema za dostupnu, pravednu i kvalitetnu podršku roditeljima i starateljima dece ranog uzrasta, od rođenja do šeste godine, kako bi deca ranog uzrasta imala uslove za podsticajnu negu, odnosno dobro zdravlje i kvalitetnu ishranu, podsticajne odnose sa svojim roditeljima/starateljima zasnovane na razigranim i negujućim interakcijama, prilike za rano učenje kroz igru i sigurno i bezbedno okruženje.

To Top