U planu izgradnja hotelskog kompleksa u Golupcu

Golubac

Društvo

U planu izgradnja hotelskog kompleksa u Golupcu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Opština Golubac objavila je elaborat o ekonomskoj opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez naknade putem neposredne pogodbe u korist preduzeća HTP Plaža d.o.o. iz Beograda radi izgradnje hotelskog kompleksa sa pratećim sadržajem.

Investitor planira da hotelski kompleks sa pratećim sadržajima izgradi na zemljištu površine 17.458 metara kvadratnih neposredno uz Dunav, a planirana vrednost investicije je 3.600.000 evra.  Najavljeno je zapošljavanje 40 radnika sa područja opštine Golubac.

Analizom privredne situacije u ovoj opštini koja pripada grupi nerazvijenih opština sa velikim prirodnim potencijalima, zaključeno je da bi ova investicija značajno unapredila lokalni ekonomski razvoj opštine Golubac.

Ukupni projektovani javni prihodi opštine Golubac i Republike Srbije, za period 2021. – 2025. godine, iznose 135.740,00 evra, navodi se u elaboratu, a tržišna vrednost katastarske parcele prema proceni Ministarstva finansija, iznosi 44.089,91 evro.

 „Može se zaključiti da su očekivani javni prihodi u periodu od pet godina (2021. – 2025.) veći od procenjene tržišne vrednosti dela građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Golubac, koje se otuđuje bez naknade neposrednom pogodbom, što je u skladu sa članom 10. Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade“, zaključeno je u elaboratu.

To Top