U planu rekonstrukcija Sunčanog parka u Požarevcu

Požarevac

Društvo

U planu rekonstrukcija Sunčanog parka u Požarevcu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac raspisala je javnu nabavku za radove na rekonstrukciji „Sunčanog parka“.

Radovi na rekonstrukciji Sunčanog parka podrazumevaju demontažu parkovskih klupa, kanti za smeće, betonskih žardinjera, ograde, stubića, mobilijara i formiranje novog travnjaka. Pored toga predviđeno je i sečenje stabala, vađenje panjeva, čišćenje terna od šuta i površinsko skidanje zemlje, kao i nabavka, transport i sadnja sadnica i žive ograde.

Igralište u Sunčanom parku

U Sunačnom parku biće napravljeno i novo dečije igralište. Rekviziti  za decu trebalo bi da  poseduju sertifikat o bezbednosti utvrđen Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta, koje izabrani ponuđač mora da dostavi.

Rok za izvođene radova je 70 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao, a garantni rok za izvedene radove je minimum dve godine.

Procenjena vrednost ove nabavke iznosi 25.166.666 dinara. Rok za podnošenje ponuda je 4. avgust do 9 časova.

To Top