Uskršnja prodaja od ponedeljka u Požarevcu

Požarevac

Događaji

Uskršnja prodaja od ponedeljka u Požarevcu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca donelo je odluku o utvrđivanju lokacije i načinu korišćenja površine javne namene za prodaju proizvoda koji se koriste za Uskrs na teritoriji grada Požarevca.

Ovom odlukom utvrđuju se lokacije javne namene za prodaju proizvoda koji se koriste za Uskrs u periodu od 22. aprila do 4. maja i to:

  • Gradski park, od druge staze od ulaza u zelenu pijacu do ulice 15.oktobra u Požarevcu,
  • U ulici Lole Ribara na delu trotoara pored zelene pijace (od ulice Šumadijske do kraja pijace) i u Šumadijskoj ulici (od Lole Ribara do kraja pijace) u Požarevcu.

Obeležavanje mesta i izdavanje rešenja za korišćenje površine javne namene vršiće Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Požarevca, po izvršenoj uplati naknade, a pre postavljanja na utvrđenoj lokaciji, a po podnošenju zahteva, kao nadležni organ Gradske uprave Požarevca za izdavanje komunalnih odobrenja.

Pravo na korišćenje površine javne namene imaju registrovane zanatske, trgovinske radnje, registrovana poljoprivredna gazdinstva, proizvođači suvenira i rukotvorina i udruženja građana.

Za korišćenje površine javne namene korisnik plaća naknadu u iznosu od 100 dinara po metru kvadratnom dnevno, na račun 840-714565843-77 po modelu 97, poziv na broj: PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica  sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene.

Podnosilac zahteva dužan  je i da uplati lokalnu administrativnu taksu na račun broj 840-742241843-03 po modelu 97 sa pozivom na broj 52080 u iznosu od 1.577 dinara po važećoj taksenoj tarifi.

To Top