Više parking mesta u opštini Žabari

Žabari

Društvo

Više parking mesta u opštini Žabari

Foto: Pixabay/ilustracija

How Good Of A Friend Are You Really?

Opštinska uprava opštine Žabari raspisala je javnu nabavku za uređenje terena – saobraćajnica sa parkinzima i pešačkim površinama u Vlaškom Dolu.

U pitanju je katastarska parcela broj 7373 K.O. Vlaški Do, u ulici Cara Dušana 37, na kojoj se u većem delu nalazi fudbalsko igralište, kao i izgrađeni objekti koji su u funkciji samog igrališta, dok je ostatak neuređen.

Duž saobraćajnice je predviđeno ukupno 59 upravnih parking mesta, a oko postojećih objekata, a duž planirane saobraćajnice i parkinga, kao i duž postojećeg igrališta planirane su pešačke površine.

Na ovoj lokaciji planirani su pripremni i zemljani radovi i radovi na kolovoznoj konstrukciji koji podrazumevaju između ostalog i ozelenjavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije.

Procenjena vrednost javne nabavke je 8.739.400 dinara, a rok za podnošenje ponuda 25. mart do 12 sati.

To Top