Za sada ništa od kupovine novog mini autosmećara

Požarevac

Društvo

Za sada ništa od kupovine novog mini autosmećara

Foto:

How Good Of A Friend Are You Really?

Na tender pristigla samo jedna ponuda koja je proglašena neprihvatljivom.

Javno komunalno preduzeće ,,Komunalne službe” Požarevac raspisalo je krajem januara javnu nabavku za kupovinu tri vozila za odnošenje smeća. U pitanju su tri autosmećara, dva čija je zapremina sanduka za prijem smeća po 16 kubika, za koje je tender u toku do 23. februara, i jedan mini autosmećar od osam kubika, za koji je doneta odluka o obustavi postupka.

>>KOMUNALNO PREDUZEĆE KUPUJE TRI AUTOSMEĆARA<<

Na tender za nabavku jednog mini smećara pristigla je zajednička ponuda grupe ponuđača ,,Auto Čačak Komerc” i ,,Resor” iz Gadžin Hana koja ne ispunjava zahteve i uslove u vezi sa predmetom javne nabavke i konkursnom dokumentacijom.

Jedina ponuda proglašena je neprihvatljivom jer je, kako se navodi u obrazloženju, pismo o namerama banke za izdavanje bankarske garancije za povraćaj novca neispravno. Naime,  izjava o njenom izdavanju dostavljena je na iznos od 30 odsto vrednosti ponude bez PDV-a, a u dokumentaciji je navedeno da mora biti u visini od 30 odsto od ukupne vrednosti ponude sa PDV-om, u korist JKP ,,Komunalne službe” Požarevac.

To Top