Još novca za sportske klubove u Kostolcu

Kostolac

Sport

Još novca za sportske klubove u Kostolcu

Foto: GO Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Najveći iznos dodeljen je rukometnom klubu „RUDAR“ - 1.400.000.00 dinara.

Komisija za obezbeđivanje sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac, po prijavama pristiglim na osnovu Javnog poziva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta, izvršila je pregled i ocenu svih pristiglih prijava, nakon čega je, u skladu sa kriterijumima i merilima utvrđenim Pravilnikom o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac, sačinila predlog Odluke o raspodeli sredstava.

Na 30. redovnoj sednici veća Gradske opštine Kostolac, održanoj 9. decembra, predlog je jednoglasno usvojen, a zatim je doneta Odluka o dodeli sredstava. Na osnovu prihvaćenih prijava, Ugovorom o dotaciji, sredstva će biti dodeljena sledećim sportskim klubovima i organizacijama:

- Šahovski klub „RUDAR“ -  250.000.00 dinara;

- ŽRK „RUDAR“ - 340.000.00 dinara;

- Jedriličarski klub „Dunavac“ - 50.000.00 dinara

- Nautičko društvo „Dunavac“ - 50.000.00 dinara;

- FK „BORAC“  Klenovnik - 400.000.00 dinara;

- SRD „DUNAVAC“ - 140.000.00 dinara;

- OK „RUDAR“ - 495.000.00 dinara;

- OPK „RUDAR-2001“ -  1.100.000.00 dinara;

- Džiu-Džicu klub Kostolac - 50.000.00 dinara;

- Borilački centar „Knez Miloš“ KOS - 78.000.00 dinara;

- Stonoteniski klub „RUDAR“ - 250.000.00 dinara;

- FK „RUDAR KOSTOLAC 2008“ - 100.000.00 dinara;

- Kuglaški klub „RUDAR“ - 250.000.00 dinara;

- „OPK RUDAR 1933“ - 450.000.00 dinara;

- Rukometno udruženje „Kostolac“ - 500.000  dinara;

- Gimnastički klub SO „PARTIZAN“ - 400.000.00 dinara;

- FK „Dunavac“ Petka - 222.000.00 dinara;

- RK „RUDAR“ - 1.400.000.00 dinara;

- SD „Rudar“ -   0,00 dinara;

- ŽOK „RUDAR“ - 225.000.00 dinara

- FK „Pobeda „ Selo Kostolac - 250.000 dinara.

To Top