Kučevo

Društvo

KUČEVO: Usvojen pravilnik o ličnom pratiocu dece i učenika

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Opštinsko veće u Kučevu donelo je  Pravilnik o ličnom pratiocu dece i učenika sa invaliditetom.

Pravilnik podrazumeva da je lični pratilac dostupan detetu sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju. Lični pratilac je dužan da pruži podršku deci oko zadovoljavanja osnovnih potreba u svakodnenom životu, pomoći oko kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima. Lični pratilac će detetu sa smetnjom u razvoju biti na raspolaganju do kraja školovanja. 

Razlog donošenja ovog pravilnika je u cilju dostizanja inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja, kroz prilagođavanje sistema potrebama i mogućnostima dece, kao i  podrške kroz uslugu ličnog pratioca.

Uslugu ličnog pratioca opština Kučevo nabavlja od pružaoca usluga kroz postupak javne nabavke. Nakon sprovedenog postupka, ova opština će zaključiti ugovor sa licem koje je izabrano. Pružaoci usluga ličnog pratioca mogu biti organizacije koje zadovoljavaju kriterijume i standarde propisane Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srbije. 

Za angažovane lične pratioce biće organizovana obuka po akreditovanom programu uz obezbeđenu literaturu, a njihov rad će se finasirati sredstvima iz opštinskog budžeta.  

To Top