Alhemičari u termoenergetici

Kostolac

Privreda

Alhemičari u termoenergetici

Foto: “Energija Kostolac”

How Good Of A Friend Are You Really?

Racionalizacija potrošnje i demineralizovane i pijaće vode je stalni cilj.

U zimskom periodu kostolački termosektor obezbeđuje toplotnu energiju koja se koristi za daljinski sistem grejanja Požarevca, Kostolca i pripadajućih naselja. To zahteva dovoljnu proizvodnju demineralizovane vode, koja se koristi i za rad termokapaciteta i redovnu proizvodnju električne energije. Ovaj proces se realizuje u Službi hemijske pripreme vode, koja funkcioniše neprestano u tri smene.

U toku jedne kalendarske godine, ova služba obavi nekoliko hiljada analiza u sistemu voda–para, rade se i svakodnevne analize kalorične vrednosti uglja, koje su neophodne da bi se pratio proces sagorevanja na blokovima.

„Za potrebe snabdevanja deminarilizovanom vodom blokova B1 i B2, kao i za potrebu snabdevanja pijaćom vodom za termoelektranu, Služba hemije doprema vodu sa bunara koji se nalaze pored reke Mlave. U toku prošle godine iskopana su dva nova bunara, ali je došlo do komplikacija s jednim, što utiče na otežano snabdevanje sirovom vodom“, kaže Pepo Stupar, šef Službe hemijske pripreme vode u TE „Kostolac B“.

 


Pepo Stupar

Prema Stuparevim rečima, racionalizacija potrošnje i demineralizovane i pijaće vode je stalni cilj koji Služba hemijske pripreme vode ima pred sobom.

„Racionalizacija, kao preduslov za dostizanje adekvatne energetske efikasnosti, zahteva da stalno težimo ka smanjenju potrošnje, tako da je i dalje potrebno ostvariti smanjenje utroška demineralizovane vode i pijaće vode. Uočavamo probleme koji nastaju u radu i trudimo se da ih otklonimo“, kaže Stupar.

Dejan Milošević, vodeći inženjer hemije u ovoj službi, ističe da je posao zahtevan i odgovoran.

„Analize i praćenje stanja proizvodnje su naša svakodnevica. Pratimo značajne parametre u sistemu voda–para i omogućavamo da se proizvodnja električne energije odvija u skladu sa projektovanim vrednostima. Naša služba nije samo prateća u termoelektrani već treba reći da bez naše demineralizovane vode, koja omogućava rad blokova, nema proizvodnje električne energije“, objasnio je Milošević.

 


Dejan Milošević sa kolegenicom

Služba hemije je u toku prethodne godine učestvovala i u nekoliko značajnih projekata kao što su postrojenje za preradu otpadnih voda, izgradnja postrojenja za hemijsku pripremu vode novog bloka B3 i drugih.

Količine

U toku prošle godine proizvedeno je oko 400.000 kubnih metara demineralizovane vode za potrebe rada blokova u TE „Kostolac B“, 189.900 kubnih metara pijaće vode, a za potrebe grejanja TE „Kostolac A“ isporučeno je 43.600 kubnih metara demineralizovane vode.

To Top