Kakav vazduh udišemo u Požarevcu i Kostolcu?

Požarevac

Zdravlje

Kakav vazduh udišemo u Požarevcu i Kostolcu?

Foto: E.B., zzjzpo.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Saobraćaj i individualna ložišta glavni zagađivači vazduha u Požarevcu, dok Kostolac nema individualna ložišta, a elektrana ima sistem za odsumporavanje pa je njihov vazduh čistiji, tvrdi dr Zoran Pavlović iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac.

Na teritoriji grada Požarevca kontrolu kvalititeta vazduha vrši Zavod za zaštitu zdravlja Požarevac i ima više mernih mesta. Na osnovu ugovora sa Gradskom upravom Požarevac u samom gradu vrši se merenje čađi, azotovih oksida i sumpor dioksida na tri merna mesta: kod centralne apoteke, kod Železničke stanice i kod OŠ „Kralj Aleksandar Prvi“. Ovi parametri se mere i na jednom mernom mestu u Bradarcu. Pomenute parametre ZZJZ meri i u Kostolcu, na osnovu ugovora sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

„U Požarevcu kod benzinske pumpe, u ulici Čede Vasovića, postoji i merno mesto gde se mere suspendovane čestice PM 10 (čestice manje od 10 mikrona), metali i količina benzoat pirina u njima. Na pet mesta, četiri u gradu i jednom u Kostolcu, postavljeni su i sedimentatori – uređaji u kojima se skupljaju padavine koje dalje idu na analizu. Radi se pH (skala kojom se meri kiselost i baznost u rastvoru), ukupne suspendovane čestice, teški metali i kalcijum hlorid. Radimo kontrolu kvaliteta vazduha i za TE-KO Kostolac na četiri merna mesta na kojima se mere sumpor dioksid, čađ i PM 10 čestice i metali, a postavljeni su i sedimentatori“, kaže dr Zoran Pavlović, načelnik odeljenja za sanitarnu hemiju i toksikologiju u Zavodu za javno zdravlje Požarevac.

 

Dr Zoran Pavlović, načelnik odeljenja za sanitarnu hemiju i toksikologiju ZZJZ Požarevac

Po njegovim rečima, gasoviti zagađivači, sumpor dioksid, azotovi oksidi i čađi mere se non-stop, a uzorak se dobija nakon dvadesetčetvoročasovnog provlačenja vazduha kroz ispiralicu, kroz filter papir za određivanje čađi, a kroz specijalni filter za analizu pene. Nakon toga se radi analiza.

„Rezultati analiza saopštavaju se gradu, odnosno Ministarstvu zaštite životne sredine. To nisu trenutni podaci, analize traju gotovo mesec dana. Naše merne stanice nisu automatske kao u Beogradu i Pančevu, koje izbacuju rezultate na svakih 30 sekundi. Mi radimo po drugoj metodologiji. Dugoročno pratimo kvalitet vazduha i na osnovu toga mogu da se preduzmu dugoročne mere. Sve navedeno je u skladu sa Uredbom o kontroli kvaliteta vazduha, rezultati za januar biće gotovi za nekoliko dana", navodi Pavlović.

Automatska stanica za merenje kvaliteta vazduha postavljena je u Kostolcu ali nije u nadležnosti ZZJZ Požarevac i nemaju pristup tim podacima.

„Po našim podacima, Kostolac ima odličan vazduh. Ne znam na osnovu kojih podataka se došlo da je tamo zagađen vazduh. Naši podaci pokazuju da Kostolac ima čistiji vazduh od Požarevca. Glavni izvor zagađenja u našem gradu su saobraćaj i individualna ložišta. U Požarevcu saobraćaj je intenzivniji, a individualnih ložišta u Kostolcu nema. Elektrana ne zagađuje uopšte vazduh, jer imaju sistem za odsumporavanje i njihovi dimnjaci su visoki“, tvrdi on.

Pored navedenog, meri se i koncentracija alergenog polena u vazduhu. Merna stanica se nalazi na krovu Zavoda i pokriva područje poluprečnika od 25 kilomatara, a merenja su krenula od ponedeljka.

Merno mesto kod centralne apoteke u Požarevcu

To Top