Besplatna savetodavna služba nastavlja rad sa građanima

Žagubica

Društvo

Besplatna savetodavna služba nastavlja rad sa građanima

Foto: zagubica.org.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

U okviru programa “SWISS PRO” koji podržava Švajcarska Vlada u saradnji sa Vladom Republike Srbije, u opštini Žagubica formirana je Savetodavna služba za građane.

Projekat se ogleda u pružanju pravne podrške svim građanima i građankama, a naročito ranjivim društvenim grupama, istakla je Milena Pajić, menadžer projekta.

Neka od najvažnijih načela besplatne savetodavne podrške su: jednaka dostupnost prava na pružanje besplatne savetodavne podrške bez diskriminacije, savesno, profesionalno i nezavisno postupanje službe i poštovanje dostojanstva korisnika i korisnica kao i usmerenost na njihove stvarne potrebe, očuvanje integriteta postupka i javnost rada ali i zaštita podataka o ličnosti i podsticanje mirnog rešavanja sporova.

„Besplatna savetodavna podrška sastoji se od pružanja pravnih saveta, pružanja opšte pravne informacije, sastavljanja podnesaka i popunjavanja formulara“, rekao je savetnik za pružanje pravne podrške Dragan Stojanović.

Svi građani opštine Žagubica svoje zahteve mogu predati svakog radnog dana od 7 do 15 časova u sledećim mestima:

-U Žagubici u Kancelariji za besplatnu pravnu podršku koja se nalazi u zgradi Opštinske uprave, svakog ponedeljka i petka;

-U naselju Krepoljin svakog utorka u kancelariji u okviru Doma kulture;

- sredom u Mesnoj kancelariji u naselju Osanica;

-četvrtkom u Mesnoj kancelariji u Laznici.

To Top