Bespovratna sredstva za zapošljavanje ugroženih grupa

Požarevac

Društvo

Bespovratna sredstva za zapošljavanje ugroženih grupa

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Zainteresovani poslodavci sa sedištem na teritoriji grada Požarevca koji planiraju zapošljavanje nezaposlenih lica u okviru projekta “Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“mogu konkurisati za dodelu bespovratnih sredstava.

U projektu može učestvovati poslodavac pod uslovom da ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji grada Požarevca, da pripada privatnom sektoru, da je registrovan najmanje 15 meseci pre datuma objavljivanja javnog poziva, kao i da tri meseca koja prethode mesecu u kome je objavljen javni poziv nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme, osim u slučaju otkaza od strane radnika ili ostvarivanja prava na penziju. 

Pored toga, bitno je da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, da u poslednjih 36 meseci koji prethode mesecu u kome je objavljen javni poziv nije bio evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije, odnosno u blokadi ukupno duže od 30 dana, i da ima manje od 50 zaposlenih.

Neophodno je da ima kadrovske kapacitete za stručno osposobljavanje nezaposlenih lica koji će biti angažovani, kao i tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno adekvatan radni prostor, tehnička sredstva i opremu koji po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koji će biti angažovani, kao  i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti zaštite na radu.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da konkuriše za angažovanje najviše tri nezaposlena lica, onaj koji ima od 11 do 25 zaposlenih ima pravo da konkuriše za angažovanje najviše pet nezaposlenih lica, a onaj koji ima više od 25 zaposlenih ima pravo da konkuriše za angažovanje najviše sedam nezaposlenih lica kroz ovaj projekat.

Potrebna dokumentacija podrazumeva  zahtev za učešće u projektu, izjavu za poslodavce, dokaz da je zahtevanu radnu praksu moguće realizovati u sklopu preduzeća, listu opreme na kojoj će raditi praktikant, kao i overene “EBP-PURS” obrasce za poslednja četiri meseca.

Zahtev se dostavlja poštom na adresu - Help Beograd, Učiteljska 52,  11050 Beograd ili skenirano na mail: [email protected] sa naznakom “za konkurs za zapošljavanje”.

To Top